DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU(DEHB)

Dikkat Eksikliği(DEHB) Nedir ?

DEHB bireyin yaşına, gelişim düzeyine uygun olmayacak düzeyde dikkatin kolayca dağılması, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik (istekleri erteleyememe) belirtileri ile kendini gösteren bir psikiyatrik bozukluktur.

Dikkat Eksikliği ile ilgili belirtiler; ders dinleyememe, sürekli etrafla ilgilenme, sınavlarda dikkatsizce hatalar yapma, ödev sorumluluğunu almama, ödevleri özensiz çok kısa sürede tamamlama veya saatlerce uzatma, dalgınlık, dağınıklık, plan yapmakta zorlanma, unutkanlık, eşya kaybetme ...


Hiperaktivite ile ilgili belirtiler; kıpır kıpırlık, eli dursa ayağı durmama, sürekli hareket halinde olma, sürekli koşuşturma, eşyalara tımanma, sakin oyun oynamakta zorlanma, oyunlarda yüksek sesle konuşma, çok konuşma...

Dürtüsellik ile ilgili belirtiler; sabırsızlık, laf kesme, sıra bekleyememe, düşünmeden hareket etme, aklına geleni yapma...

Belirtiler bireyin günlük hayatında işlevselliği etkileyecek düzeyde belirgin olmalı ve en az 6 ay devam etmelidir. Bazı fiziksel hastalılar, boşanma, yas dönemi, göç, travmatik yaşam olayları, aile içi yoğun çatışma ve gerginliklerin yaşandığı dönemlerde görülen belirtiler de DEHB ile karışabildiğinden ayırıcı tanı önemlidir.


Tanı klinik özellikler, dikkat testleri, aile ve öğretmen formları değerlendirilerek konulur. Tedavide birinci adım bireye yönelik terapi (öfke kontrolü, sorun çözme becerileri, empati kurma, sorumluluklarını yerine getirme, dikkat becerilerini destekleme ), anne ve baba eğitimi, okulla işbirliği içerisinde uyumu arttıracak önlemler ve düzenlemelerdir .

DEHB ‘de okul-akademik başarıda belirgin düşüş, sosyal ilişkiler-aile içi iletişimde belirgin bozulma, sürekli olumsuz eleştiriler nedeniyle özgüvende önemli derecede azalma mevcutsa ilaç tedavisi başlanabilir.

Dikkat Eksikliğinde ilaçları düzenli kullanmak gerekmektedir.Kullanılan ilaçlar bağımlılık yapmaz. Tedavi süresi en az 1-2 yıldır.


Top