ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Özgül öğrenme güçlüğü Nedir ?


Özgül öğrenme güçlüğü, çocuğun zekasının normal ya da normalin üstünde olmasına karşın okuma, yazma ya da aritmetik becerilerinden bir veya birkaçında yaşının ve eğitim düzeyinin altında başarı göstermesidir.

Okuma ile ilgili güçlükler DİSLEKSİ

Yazma ile ilgili güçlükler DİSGRAFİ

Matematik alanındaki güçlükler DİSKALKULİ

Okuma hızının düşük olması, okuduğunu anlamama, okurken ya da yazarken b-d, s-ş, m-n gibi harfleri karıştırma, ters okuma ya da yazma, aritmetik kavramları anlamakta zorlanma gibi belirtilerle kendini gösterir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısı ile birlikteliği sık görülür

Bu çocuklarda ayrıca sağ-sol, doğu-batı, alt-üst gibi kavramları karıştırma, saat-gün-ayları karıştırma, zamanı söylemede güçlük, ince motor becerilerde güçlük (ayakkabı bağlama, kravat bağlama) de yaşanabilmektedir

Tedavi

Tedavide çocuğun güçlü ve zayıf olduğu alanların belirlenmesi için kapsamlı bir değerlendirme sonrası bu konuda uzmanlaşmış eğitimciler tarafından eğitsel tedavi uygulanması gerekmektedir

İlaçlı Tedavi

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu eşlik eden olgularda gerekirse ilaç tedavisi eklenebilir.


Top