OKUL KORKUSU

Okul Korkusu

Okul korkusu pek çok sebebe bağlı ortaya çıkabilir. Özellikle okula yeni başlayan çocuklarda öğretmeniyle ilişkisi, arkadaşları arasına katılımı, okulda yaşanan kötü bir olay, çocukla ilgili beklenti düzeyinin yüksek olması sorgulanmalıdır. Yine çocuğun daha önce var olan kaygılı yapısı, özgüven sorunları, öğrenme ve zeka sorunları, kaygı düzeyi yüksek, aşırı koruyucu ebeveyn varlığı da okul korkusunda rol oynayabilir. Tedavide travma öyküsü varsa (akran zorbalığı, arkadaşlar ve öğretmenle ilgili olumsuz anılar) EMDR terapi yöntemi oldukça etkilidir. Kısa sürede olumlu yanıt almak mümkündür. Ayrıca okulla işbirliği yaparak sorun çözme becerilerini arttırma, özgüveni destekleme, kaygı ile baş etme becerilerini arttırma ve anne-babanın eğitimi de eş zamanlı uygulanmalıdır.Dirençli olgularda ilaç tedavisi gerekirse eklenebilir.


Top